TUMTMK 20. Kongre: Bilgilendirme

TUMTMK 20. Kongre: Bilgilendirme

Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi tarafından iki yılda bir düzenlenen Ulusal Mekanik Kongrelerinden XX cisi 05-09 Eylül 2017 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi’nde yapılmıştır.

KONULAR

• Sürekli Ortamlar Mekaniği
• Katı Cisimler Mekaniği
• Akışkanlar Mekaniği
• Yapı ve Malzeme Mekaniği
• Termodinamik,Isı Transferi
• Kontrol Teorisi
• Uygulamalı Matematik
• Etkileşim Problemleri

Kongrede sunumlar; çağrılı konuşmacılar, sözel bildiriler, poster bildiriler ve tartışmalar biçiminde olacaktır.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

XX. Ulusal Mekanik Kongresinde bildiri sunmak isteyen ve bildiri özetini önceden göndermiş olan araştırmacıların bildiri tam metinlerini 28 Temmuz 2017 tarihine kadar www.tumtmk.org adresindeki siteye eklemeleri gerekmektedir. Kayıtlı olmayanların ise önce siteye kayıt olmaları sonra aşağıdaki "bildiri gönder" linkini tıklayarak bildirilerinin tam metnini göndermeleri gerekmektedir.

BİLDİRİ - TAM METİN GÖNDERİMİ

BİLDİRİ ŞABLONU

Bildiri şablonunu buradan indirebilirsiniz.

SUNUMLAR

Kongrede bildiriler için ayrılan süre 25 dakika olup, son beş dakikalık kısım sorular ve yorumlar için kullanılacaktır. Poster sunumları iki bölüm halinde yapılacaktır. Birinci bölümde oturum başkanının yönetiminde bildirilerin kısa sunumları ve tartışmalar yapılacak, ikinci bölümde ise poster bildirileri ilgilenenlerin incelemesine sunulacaktır.

KAYIT ÜCRETİ
Kongre kayıt ücreti 07 Temmuz 2017 tarihine kadar 100 TL, öğrenciler için 50 TL dir. Bu tarihten sonra kayıt ücretleri 120 TL ve 60 TL dir. Kongre kayıt ücreti Yerel Komitenin aşağıdaki hesabına yatırılabileceği gibi kayıt sırasında da ödenebilir.

Banka Hesabı Bilgileri

Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı

VAKIF BANKASI, Görükle, Şubesi, Bursa

IBAN TR37 0001 5001 5800 7261 1502 95

HALK BANKASI KAMPÜS ŞUBESİ

IBAN TR59 0001 2001 3290 0016 1000 18

BİLDİRİSİZ KAYIT

XX. Ulusal Mekanik Kongresine bildirisiz olarak katılmak isteyen araştırmacıların kongre kayıt ücretini YEREL KOMİTE’nin verilen hesabına yatırmaları ve kongre ana sayfası www.tumtmk.org adresindeki “Bildirisiz Kayıt” linkine tıklayarak açılan sayfadaki formu doldurmaları ve kayıt olmaları gerekmektedir.

YAZIŞMA ADRESİ
Prof. Dr. Mehmet H. OMURTAG
İTÜ İnşaat Fakültesi, Maslak / İSTANBUL
Tel: (212)-285 65 55 / Fax: (212)-285 65 87
e-posta: omurtagm@itu.edu.tr

Kongre Programı için tıklayınız

ÖNEMLİ TARİHLER
19 Mayıs 2017
Genişletilmiş bildiri özetinin son teslim tarihi
19 Haziran 2017
Bildirilerin kabul durumunun duyurulması
07 Temmuz 2017
Bu tarihe kadar depozitlerini yatırmayan katılımcılara konaklama için
garanti verilmemektedir. Yer kaldığı takdirde daha sonraki tarihlerde
yapılan başvurular da kabul edilecektir.
28 Temmuz 2017
Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış bildirilerin
www.tumtmk.org adresinden yüklenmesi. Bu tarihe kadar
yüklenmeyen bildiriler programa alınmayacaktır.
4 Ağustos 2017
Kongre Programının duyurulması

NOT: Sisteme yüklenmemiş bildiriler programa dahil edilmeyecektir.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
• Baskı işlemi, doğrudan doğruya gönderdiğiniz bildiri metni kullanarak pdf formatına geçirilip, arama motoru ile çalışan bir CD ye aktarılacaktır.
Bu amaçla MsWord formatında hazırlanmış şablon dosyasının indirilmesi önemle rica olunur.
• Bildiriler hazırlanırken izlenecek sıra bildirinin başlığından sonra yazarın adı, yazarın çalıştığı kurum, bildirinin yabancı dilde ve Türkçe özetleri,metin ve kaynaklar şeklinde olmalıdır.
• Tüm CD de tek düzeliğin sağlanabilmesi için metin bilgisayarda MS Word (.doc) formatında ve Times New Roman (12 punto) ile ve bir aralıkla yazılmalıdır.
• Şekiller kesinlikle dijital ortamda hazırlamalı ve yazılım programımızın desteklediği yapıda olmalı ve metin içinde geçtiği yere yakın bir bölgede yer almalıdır.
• Metin içindeki kaynaklar köşeli parantez içerisindeki ardışık rakamlarla belirtilmeldir.
• Şekiller ve kaynaklar dahil bildirinin tam metni 10 sayfayı geçmemelidir.

XX. MEKANİK KONGRESİ YEREL KOMİTE
Osman KOPMAZ (Başkan)
Adem DOĞANGÜN (Üye)
Yaşar PALA (Üye)
Recep EREN (Üye)
Babür DELİKTAŞ (Üye)
Ali DURMUŞ (Üye)
Engin MEYDAN (Üye)
Oktay ÇELENK (Üye)
Fatih PITIR (Üye)
İsmail DURGUN (Üye)

YERLEŞİM VE REZERVASYON
Kongre katılımcılarının yerleşim sorunu Yerel Komite tarafından Uludağ Üniversitesi’nin misafirhanesine, Resmi Kurumların misafirhanelerine ve şehirdeki değişik otellere yerleştirilerek çözülecektir. Kongreye katılmak isteyenlerin 7 Temmuz 2017 tarihine kadar Yerel komite ile temasa geçerek rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.

Başkan : Osman KOPMAZ
Mali İşler : Recep EREN
Tel: (536) 586 6605, e-posta: erecep@uludag.edu.tr
Mali İşler / Konaklama / Ulaşım : Babür Deliktaş
Tel: (533) 489 0686, e-posta: bdeliktas@uludag.edu.tr
Sekretarya / Sosyal Etkinlikler / Konaklama / Ulaşım :
Babür DELİKTAŞ
Tel: (533) 489 0686, e-posta: bdeliktas@uludag.edu.tr
Ali DURMUŞ
Tel: (532) 412 7251, e-posta: adurmus@uludag.edu.tr

KONAKLAMA
Katılımcılar için konaklama ile ilgili bilgiler Uludağ Üniversitesi web sayfasında mevcuttur.

DESTEK

İstanbul Teknik Üniversitesi