TUMTMK 23. Kongre: Bilgilendirme

TUMTMK 23. Kongre: Bilgilendirme

Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi tarafından iki yılda bir düzenlenen Ulusal Mekanik Kongrelerinden 23. sü 04-08 Eylül 2023 tarihleri arasında Konya Teknik Üniversitesi’nde yapılacaktır. Bildiri konuları aşağıdaki gibi olup, araştırmacıların hangi konuda bildiri göndereceklerini www.tumtmk.org web sayfasında online kayıt esnasında belirtmeleri gerekmektedir.

KONULAR

• Sürekli Ortamlar Mekaniği
• Katı Cisimler Mekaniği
• Akışkanlar Mekaniği
• Yapı ve Malzeme Mekaniği
• Termodinamik,Isı Transferi
• Kontrol Teorisi
• Uygulamalı Matematik
• Etkileşim Problemleri

Kongrede sunumlar; çağrılı konuşmacılar, sözel bildiriler ve tartışmalar biçiminde olacaktır.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

23. Ulusal Mekanik Kongresinde bildiri sunmak isteyen araştırmacılar öncelikle sitemize kayıt olmalı ve genişletilmiş bildiri özetini 19 Mart 2023 tarihine kadar sitemize yüklemeleri gerekmektedir.

BİLDİRİ - GENİŞLETİLMİŞ ÖZET GÖNDERİMİ

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET BİLDİRİ ŞABLONU

Bildiri şablonunu buradan indirebilirsiniz.

SUNUMLAR

Kongrede bildiriler için ayrılan süre 20 dakika olup, son 10 dakikalık kısım sorular ve yorumlar için kullanılacaktır.

BİLDİRİSİZ KAYIT

23. Ulusal Mekanik Kongresine bildirisiz olarak katılmak isteyen araştırmacıların kongre kayıt ücretini YEREL KOMİTE’nin verilen hesabına yatırmaları ve kongre ana sayfası www.tumtmk.org adresindeki “Bildirisiz Kayıt” linkine tıklayarak açılan sayfadaki formu doldurmaları ve kayıt olmaları gerekmektedir.

YAZIŞMA ADRESİ

Prof. Dr. Mehmet H. OMURTAG
İstanbul Medipol Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü, Beykoz/İstanbul
e-posta: mhomurtag (at) medipol.edu.tr

ÖNEMLİ TARİHLER

19 Mart 2023
Genişletilmiş bildiri özetinin son teslim tarihi
15 Mayıs 2023
Bildirilerin kabul durumunun duyurulması
09 Temmuz 2023
Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış bildirilerin www.tumtmk.org adresinden yüklenmesi. Bu tarihe kadar yüklenmeyen bildiriler programa alınmayacaktır.
31 Temmuz 2023
Kongre Programının duyurulması

NOT: Sisteme yüklenmemiş bildiriler programa dahil edilmeyecektir.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

• Baskı işlemi, doğrudan doğruya gönderdiğiniz bildiri metni kullanarak pdf formatına geçirilip, arama motoru ile çalışan bir CD ye aktarılacaktır.
Bu amaçla MsWord formatında hazırlanmış şablon dosyasının indirilmesi önemle rica olunur.
• Bildiriler hazırlanırken izlenecek sıra bildirinin başlığından sonra yazarın adı, yazarın çalıştığı kurum, bildirinin yabancı dilde ve Türkçe özetleri,metin ve kaynaklar şeklinde olmalıdır.
• Tüm CD de tek düzeliğin sağlanabilmesi için metin bilgisayarda MS Word (.doc) formatında ve Times New Roman (12 punto) ile ve bir aralıkla yazılmalıdır.
• Şekiller kesinlikle dijital ortamda hazırlamalı ve yazılım programımızın desteklediği yapıda olmalı ve metin içinde geçtiği yere yakın bir bölgede yer almalıdır.
• Metin içindeki kaynaklar köşeli parantez içerisindeki ardışık rakamlarla belirtilmeldir.
• Şekiller ve kaynaklar dahil bildirinin tam metni 15 sayfayı geçmemelidir.

23. MEKANİK KONGRESİ YEREL KOMİTE

Prof.Dr. M. Sami DÖNDÜREN (KTÜN)
Prof.Dr. Mehmet KAMANLI (KTÜN)
Prof.Dr. Ülkü S. KESKİN (KTÜN)
Prof.Dr. Murat ÖZTÜRK (KTÜN)
Doç.Dr. Alpaslan YARAR (KTÜN)
Doç.Dr. M. Tolga ÇÖĞÜRÇÜ (KTÜN)
Doç.Dr. Alptuğ ÜNAL (KTÜN)
Dr. Ali YILDIZ (KTÜN)
Arş.Gör. Abdulhamit NAKİPOĞLU (KTÜN)
Arş.Gör. Abdülkadir SOLAK (KTÜN)
Arş.Gör. Furkan TÜRK (KTÜN)
Arş.Gör. Ayşe KARAOĞLU (KTÜN)

Kongre ile ilgili bilgiler Konya Teknik Üniversitesi web sayfasında mevcuttur.

DESTEK

İstanbul Teknik Üniversitesi